Cenník Tuja Smaragd :


  80 - 100 cm............4,00 €
100 - 120 cm............5,00 €
120 - 140 cm............6,00 €
140 - 160 cm............7,00 €
nad 160cm...............9,00 €
Cenník Tuja Smaragd :

  
  80 - 100 cm............4,00 €
100 - 120 cm............5,00 €
120 - 140 cm............6,00 €
140 - 160 cm............7,00 €
nad 160cm...............9,00 €
                        
T U J A     S M A R A G D  - Z A H O R I E
T U J A     S M A R A G D  - Z A H O R I E
- najobľúbenejšia odroda tuje na živé ploty, ktorá sa nemusí strihať
- má pravidelný kuželovitý tvar
- otužilá
- pekné zelené ihličie si zachováva farbu po celý rok
- pri dobrej starostlivosti má prírastok až 50 cm za rok
- na pôdu je nenáročná a dobre znáša sucho
- pre svoj pekný tvar môže byť vysádzaná aj ako solitér

• Tuje sú dopestované len z rezkov.
• Vykopávanie ich priamo na počkanie zákazníka.
• Ujatosť čerstvo nakopaných tují je 100%.
Kontakt:
Milan Vrba, Šajdíkove Humence 47, okres. Senica
  034/6586151    GPS: 48.653727 / 17.329078